Uanset hvorhen du går, er du stadig det øverste lag

 

2008

 

Dimensioner: 185 x 75 x 50 cm

 

Materialer: Modelgræstæppe, køkkenvinyl, tagpap, yogamåtte, gulvtæppe, liggeunderlag, indfarvet grus mm.

 

Hvordan forholder vi os til naturen? – og hvordan søger vi at forstå vores omgivelser?

Thomas Wolsing kredser vedvarende om hvordan mennesket konstant (gen)konstruerer naturen for bedre at kunne forstå den. I sit kunstneriske projekt kæder Wolsing denne konstruktion sammen med erindringen som fænomen således, at hans afdækning og visualisering af tilsyneladende geologiske aflejringer og fossiler kan blive billeder på den menneskelige erindrings mange lag og komplicerede geografi.

Christiane F. Finsen, museumsinspektør Esbjerg Kunstmuseum

 

TILSYNEKOMSTER - Fanø strand

Arr. Esbjerg Kunstmuseum

16. august – 21. september 2008-12-09 Vadehavsfestival 2008