ColorGeo

maleriobjekter


Alle de rektangulære farverfelter skal opfattes som hver deres repræsentation af forskellige tider af jordens historie, valgt i tilfældig rækkefølge, og stammer fra geologiske kort over Nordøstgrønland.

Her danner de basis for koloristiske flow af farver, hvor substansen kommer til udtryk, analogt til den måde naturen organiserer sig, hvad enten det er et kemisk udslip, eller indlandsisen der smelter, set fra stor højde. Billedfladen kan opfattes som en slags beholder - åben eller lukket?

Malerierne kan også ses som en slags ”omvendt landart” hvor træets årer danner udgangspunkt for naturtegning. De markante ”indhug” i billederne kan ses som skrøbeligheder i lagene/billedkonstruktionerne.

Det kunstige og naturlige sidestilles i et naturvidenskabeligt - kunstnerisk felt mellem 2 og 3 dimensioner.